Bibliotheek

Samenvatting

Documenten, logo's en verslagen over de activiteiten van screen.brussels ten dienste van de audiovisuele sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Flexibele inhoud
Contenu

De steun van screen.brussels wordt in de start- of eindgenerieken als volgt vermeld: 

Startgeneriek

“Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”

Eindgeneriek
Logo screen.brussels hieronder te downloaden en gebruik volgens het grafisch charter.

Download hier de verschillende versies van het screen.brussels-logo (partners, filmgeneriek, evenementen, enz.).

Icône paquetlogos_screen.brussels_film_credits.zip

Als u vragen hebt over het gebruik van het logo, kunt u het grafisch charter bekijken of contact met ons opnemen via e-mail: info@screen.brussels

Icône PDFscreen.brussels grafischcharter

Contenu

*Er is geen samenvattende versie van het verslag van 2021. 
**In de huidige rapporten is de presentatie van de organisatie van screen.brussels tot het jaar 2020 niet langer relevant. Zie de sectie Over screen.brussels.

Titre

Contenu

Aanvraag van een filmvergunning - uniek formulier:

 

 

Brief aan alle omwonenden:

Aansprakelijkheidsverklaring (Sint-Gillis):

Handvest van goed gedrag set (om de beheerders en eigenaars gerust te stellen):

Vademecum voor de opnames voor studenten (en anderen...) :

Standaarddocumenten voor financieringsaanvragen

De financieringsaanvragen kunnen alleen online worden ingediend

De standaarddocumenten kunnen in het formulier zelf worden gedownload.