Bedrijven

Samenvatting

De begeleiding door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor audiovisuele ondernemingen en ondernemers: knowhow en advies voor de ontwikkeling van hun activiteit.

Flexibele inhoud

Met het oog op de ontwikkeling van uw bedrijf

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt een coherente en aangepaste ondersteuning en expertise aan alle professionals uit de audiovisuele sector. Dankzij het internationale expertisenetwerk van hub.brussels is de cluster play.brussels de bevoorrechte partner voor de economische ontwikkeling van uw bedrijf.

logo_play_carre

Wat zijn de opdrachten?

 • Individuele en collectieve ondersteuning en advies in verschillende domeinen (juridisch, financieel, marketing, enz.),
 • collectieve opleidingen,
 • netwerken,
 • hulp bij het zoeken naar nieuwe klanten of partners in België en in het buitenland tijdens professionele evenementen.

Voor wie?

De cluster play.brussels richt zich tot iedereen die actief is in de audiovisuele sector (in de breedste zin van het woord), alsook in de aanverwante domeinen van videoclips, podcasts, videospelletjes, enz.

Neem contact met ons op

Financiering?

Naast specifieke ondersteuning en advies, begeleidt play.brussels u tijdens uw zoektocht naar private en publieke financiering die u kunt aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (of andere instanties), zoals:

(te bekijken hoe de logo’s van deze partners eventueel kunnen worden ingevoegd)

 • finance&invest.brussels
  finance&invest.brussels is een naamloze vennootschap van openbaar nut die de financieringsketen van bedrijven die waarde creëren in Brussel faciliteert en vervolledigt. Ze reikt concrete oplossingen aan voor de financiële behoeften van ondernemers in de vorm van leningen, participaties of waarborgen. Ze richt zich op twee specifieke doelgroepen: enerzijds startups, scale-ups en kmo's (investeringen van 100.000 tot 5 miljoen euro) en anderzijds miniondernemingen, sociale ondernemingen en coöperaties (investeringen van 5.000 tot 150.000 euro).
 • Innoviris.brussels
  Innoviris is de openbare instelling die onderzoek en innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financiert en ondersteunt. Ze cofinanciert projecten van (vooral) kleine en grote ondernemingen bij de ontwikkeling van creatieve oplossingen en innovatieve producten.
 • Brussel Economie en Werkgelegenheid
 • Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft als doel een duurzame economie en werkgelegenheid te ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hun diensten zijn hoofdzakelijk bedoeld voor bedrijven en werknemers om duurzame economische ontwikkeling aan te moedigen en steun te bieden aan de actoren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkgelegenheid creëren.
 • ST’ART Invest
  ST'ART is een publiek investeringsfonds dat de opkomst en ontwikkeling van de creatieve sectoren in Brussel en Wallonië wil promoten. ST'ART komt tussen naargelang de behoeften en de aard van de investeringen, in de vorm van een lening, een kapitaalsparticipatie of als garantsteller.

Voor meer info, neem contact op met de cluster play.brussels