Fund Request

Samenvatting

Vraag online aan bij screen.brussels voor een van de volgende financieringen.

Flexibele inhoud

Financieringsaanvragen bij screen.brussels fund kunnen alleen online worden ingediend. Een aanvraag moet worden ingediend in het kader van een sessie, uiterlijk voor 17u (Brusselse tijd) van de laatste dag waarop u dossiers kunt indienen. U mag uw aanvraag opmaken in het Frans, Nederlands of Engels.

Wie kan een dossier indienen?

 • Aanvragen kunnen enkel worden ingediend door een producent en namens een productiebedrijf met de vorm van een commercieel bedrijf, dat minstens een jaar geleden in België werd opgericht. In het geval van een internationale coproductie dient u zich te wenden tot een Belgische producent.
 • Concreet dient u voor u begint zeker te zijn dat:
 • U beschikt over een profiel in de database en dat uw activiteit ‘Producent’ is (of een van de subcategorieën)
 • Het productiebedrijf waarvoor u handelt eveneens beschikt over een volledig ingevuld profiel (inclusief bankgegevens)
 • De verantwoordelijke producent van het dossier ingeschreven is in de database
 • Beide profielen aan elkaar gelinkt zijn in de database (mijn profiel/mijn bedrijven of mijn relaties)

Voor u uw dossier opmaakt

 • Vergeet niet dat alleen de financieringsaanvragen onderzocht worden die aan een minimaal aantal voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld:
 • U voldoet aan minstens vier culturele criteria
 • U heeft een minimum aan verworven financiering (langspeelfilm, series langer dan 10 minuten per aflevering, documentaire en animatie: 50%; bijzondere formaten (XR, audio formats, videogames enz.) en series minder dan 10 minuten per aflevering : 60%) 
 • U besteedt een minimum aan audiovisuele uitgaven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (langspeelfilm, series langer dan 10 minuten per aflevering en animatieformats:  € 250 000, documentaire-achtige formats en bijzondere formats (XR, videogames, enz) : € 75 000, series met minder dan 10 minuten per aflevering : € 45 000, audioformats : 30.000 €).
 • U heeft het volledige reglement gelezen
 • We raden aanvragers ten stelligste aan om contact op te nemen met screen.brussels fund alvorens een aanvraag in te dienen.

Ik heb kennis genomen van het reglement en van de melding hierboven

Naar het aanvraagformulier