Projectoproepen

#FICTION #DOC #SCENARIO - Prix Cineuro 2024

CinEuro is een grensoverschrijdend netwerk van bijna 40 organisaties die verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van de film- en audiovisuele industrie in Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland en België. Vanaf 2023 hebben de CinEuro-partners besloten om de ontwikkeling van coproducties op basis van verhalen die verband houden met de partnergebieden te ondersteunen.

Uiterste indieningsdatum

#SERIES #SHORTS - The big Pitch - VTM GO

Ben je tussen de 18 & 25 jaar oud? En droom je van een carrière als tv-maker? Maak je debuut met een SHORTIE op VTM GO. Overtuig VTM GO van je geniale idee en creëer onder professionele begeleiding je eigen serie from start to finish. THE BIG PITCH is jouw fast track naar de mediawereld. Je wordt begeleid door het productiehuis achter Blind GetrouwdDrop Off en Tien Om Te Zien. Samen werk je een volwaardige pitch uit en maak je een promoreel.

Uiterste indieningsdatum

#KORTFILM #SCRIJFBEURS #BRUSSEL - BSSF

Het Schepencollege van Cultuur van de Stad Brussel en het Brussels Short Film Festival stellen een schrijfbeurs voor ter ondersteuning bij het schrijven van een kortfilm. Het wil de creatie van films in Brussel bevorderen door nieuwe filmmakers te ondersteunen. De beurs is bestemd voor een persoon die in de Stad Brussel woont OF die Brussel als hoofdthema kiest bij het schrijven van een kortfilm. De beurs zal worden toegekend aan één enkel project gekozen uit alle ingediende projecten.

Uiterste indieningsdatum

#ONTWIKKELING - Forum alentours - Pitch

Producenten die op zoek zijn naar coproducenten in de partnerlanden (Duitsland, Zwitserland, Luxemburg, België) kunnen een aanvraag indienen met een project in ontwikkeling om hun project te presenteren en opgenomen te worden in de tweetalige catalogus. De geselecteerde teams krijgen de tijd om zich voor te bereiden op de pitch vóór het evenement en zullen na hun pitchsessie een-op-een gesprekken hebben. Criteria om in aanmerking te komen : Frans- of Duitstalige projecten in de ontwikkelingsfase en op zoek naar coproductiepartners.

Uiterste indieningsdatum

#LANGSPEELFILM #FICTIE #DOC - New Dawn

New Dawn is een internationale samenwerking tussen negen Europese filmfondsen en Telefilm Canada met een gezamenlijk doel: het creëren van een toegankelijke filmindustrie waar er meer ruimte is voor de verschillende stemmen en perspectieven uit onze samenleving. Naar een toegankelijke filmindustrie... De filmindustrie zoals we die nu kennen behandelt filmmakers anno 2022 in vele opzichten namelijk nog steeds ongelijk, of het nu gaat om gender, achtergrond, klasse, seksuele oriëntatie of alle andere dingen die ons maken tot wie wij zijn.

Uiterste indieningsdatum

#BEDRJIVEN - Prêt Culture 12 - ST'ART

Op maat gemaakt voor culturele actoren en instellingen in Brussel en Wallonië om de uitdagingen van vandaag aan te gaan.  Ons doel? Culturele actoren, zowel publiek als privaat, in staat stellen om ambitieuze projecten en grootschalige strategieën op te starten om de uitdagingen van vandaag aan te gaan, met name op het vlak van het onthaal van publiek, digitalisering en de energietransitie. De Cultuurlening is vooral bedoeld voor afschrijfbare investeringen (infrastructuur, apparatuur, enz.), maar kan ook gedeeltelijk innovatie in personeel financieren.

Uiterste indieningsdatum