Ecoverantwoord filmen

Flexibele inhoud

De visit.brussels Film Commission engageert zich voor duurzaamheid en de deeleconomie. Wij sporen filmploegen aan om duurzaam te werken en hebben al enkele concrete maatregelen genomen:

 • Bewustmaken van producenten en filmploegen en hen in contact brengen met innoverende ondernemingen (RotorMCB,…) die vooruitstrevend ondernemen, recycleren en gebruikmaken van duurzame en recycleerbare materialen.
 • Partnerschap met het gewestelijk agentschap Net Brussel. Zij stellen vuilniszakken ter beschikking en halen gratis vuil op na het invullen van een formulier door de productie – ook wordt er een badge uitgeleend die vrije toegang verschaft tot de Brusselse containerparken (met waarborg van € 150 in contanten)
 • Het verdelen van herbruikbare drinkflessen voor water onder de ploegen om het gebruik van wegwerpflessen te ontmoedigen.
 • Begeleiding door een duurzaamheidsconsulente, met expertise op het vlak van duurzaamheid in de culturele sector, betrokken bij het pilootproject duurzaam filmen.
 • Oplijsten van de bestaande acties in de sector op Europees vlak en het toepassen van mobiliteitsmaatregelen bij ons: samenwerking met het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds) en de Trentino Film Commission.
 • Editie van een brochure "Duurzaam Filmen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  PDF-pictogramscreen.brussels-duurzamfilmen-nl-web.pdf
 • PDF-pictogramcc_film_naam_film_datum_v2016.xlsx
  https://www.vaf.be/duurzaam-filmen Andere documenten en info https://www.vaf.be/duurzaam-filmen De koolstofcalculator is een tool die wij de productieteams aanraden. Hiermee kan de belangrijkste CO2-uitstoot van de opnames worden berekend: het vervoer en de accommodatie, het energieverbruik en het gebruik van materiaal, het afval en de maaltijden. Zo kunnen we de CO2-uitstoot van de filmproducties in Brussel in kaart brengen.
 • de 7 acties lijst:

1. Organisatie van het transport
2. Materialen gebruik (decor en kostuums)
3. Energie
4. Keuze van accomodatie
5. Regie en catering
6. Afvalbeheer
7. Communicatie