Communicatie

Flexibele inhoud

Communiceer over duurzaamheid en communiceer duurzaam!
Tracht de productie de ecologische voetafdruk te doen verlagen voor wat betreft marketing en verspreiding van de film.

TIPS :

Contenu
  • Beperk het papierverbruik zoveel mogelijk en gebruik zoveel mogelijk digitale communicatiemiddelen.
  • Gebruik gerecycleerd en/of gelabeld FSC-papier, of gelijkaardig.
  • CO2 – Bewaar de aankoopfacturen van het papier, en registreer zo het aantal geprinte bladeren tijdens de preproductie en tijdens de opname.
Contenu
  • Documenten aan de perskit van de film toevoegen  waarin staat dat er ecologische maatregelen geïmplementeerd zijn.
  • Een trailer, clip, making-of maken van de ecologische filmopname waarin de toegepaste praktijken worden uitgelegd.
  • De toegepaste goede praktijken uitleggen tijdens de persconferentie van de film.
  • Communiceer zoveel mogelijk over duurzaam filmen met
  • cast en crew. Deel goede voorbeeldem via sociale media, ...
Contenu
  • Tracht de productie de ecologische voetafdruk te doen verlagen voor wat betreft marketing en verspreiding van de film.

Contactenlijst