Keuze van accomodatie

Flexibele inhoud

Voor de keuze van duurzame accommodatie voor het team moeten een aantal criteria in overweging genomen worden, zoals zuinige energie, afvalbeheer, duurzame aankopen, etc.

TIPS voor durrzame accomodatie

Contenu
  • Kies voor accomodaties die zich op maximaal 10 km bevinden van de plaats van de filmopname.
  • Reserveer hotels die zelf duurzaam te werk gaan (Ecolabel).