Questions fréquentes

Flexibele inhoud

Vous vous posez des questions concernant l’audiovisuel à Bruxelles ? Consultez la rubrique ci-dessous, nous y avons peut-être déjà répondu.

Geen antwoord op uw vraag gevonden? Neem Contact met ons op

Een aanvraag kan geannuleerd worden tot 5 open werkdagen voor de draaidag.

Opgelet:

 • Als het parkeerverbod al van toepassing is moet u alsnog betalen voor deze gereserveerde plaatsen.
 • Niet alle gemeenten handhaven deze regel. Meer info per gemeente kan je hier terugvinden.

Om het ecologisch filmen te ondersteunen stelt de Film Commission gratis drinkbussen en vuilniszakken ter beschikking. Je kan deze aanvragen via tournage@visit.brussels met de vermelding van uw project, het aantal drinkflessen en vuilzakken (1 rol = 15 zakken) te bekomen.
Opgelet: het aantal drinkbussen wordt bepaald naar het type project en aantal draaidagen in het Brussels Gewest.

Een voetgangerszone is een geheel van straten voorbehouden aan voetgangers (behalve indien de signalisatie het toelaat). In sommige gevallen is het mogelijk een tijdelijke of een blijvende toegang te verkrijgen (werf, verhuis, uitzonderlijke leveringen, toegang tot een eigen garage,…).

In die voetgangerszone worden volgende regels toegepast:

 • parkeren is er verboden
 • laden en ontladen van personen en waren (leveringen) vinden plaats tussen 4u en 11u (taxi's inbegrepen)
 • fietsers worden er toegelaten, indien de signalisatie het voorziet
 • taxi ’s worden er toegelaten
 • wie de toelating heeft om binnen een dergelijke zone te rijden, moet dat stapvoets doen en voetgangers voorrang verlenen. Desgevallend moet er worden gestopt. Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen.

Een toelating kan u bekomen door dit duidelijk in uw aanvraag te vermelden (zie punt 6.2 voetgangerszone). Zorg dat je zeker de nummerplaten van de wagens die deze zone moeten betreden vermeld. Na analyse en eenmaal uw aanvraag is ingediend bij de betrokken instanties, zal de filmcommissie u de nodige info geven omtrent de te volgen procedure.

Het streven naar milieuvriendelijke filmopnames is een belangrijke stap om de impact van de filmindustrie op het milieu te verminderen. Wij sporen dan ook aan om duurzaam te werken. De maatregelingen die de Film Commissie hiervoor ondernomen heeft kan u terugvinden op onze pagina “ Ecoverantwoord filmen “ met de nodige tips en tricks voor uw opnames.

Graag geven we nog enkele snelle tips om filmopnames zo ecologisch mogelijk te maken:

 1. Duurzame locaties: Kies bij het selecteren van filmlocaties voor plaatsen die al bestaan en waar geen grote infrastructuurontwikkeling nodig is. Gebruik bestaande gebouwen en natuurlijke omgevingen in plaats van het bouwen van sets.
 2. Groene energie: Maak gebruik van duurzame energiebronnen op de set, zoals zonne-energie of windenergie, indien mogelijk. Gebruik LED-verlichting in plaats van traditionele lampen, omdat deze energiezuiniger zijn.
 3. Afvalvermindering: Beperk afval door recyclingprogramma's op te zetten op de set en door herbruikbare materialen te gebruiken voor sets en rekwisieten. Wist je je dat de Film Commission gratis vuilzakken ter beschikking stelt in samenwerking met net.brussel?
 4. Milieuvriendelijke transportmiddelen: Moedig cast en crew aan om carpoolen of gebruik te maken van elektrische of hybride voertuigen. Probeer ook logistiek te plannen om reizen te minimaliseren en efficiënter te maken.
 5. Papierloze opties: Gebruik digitale scripts en communicatie om het papierverbruik te verminderen. Gebruik herbruikbare whiteboards of krijtborden in plaats van wegwerppapier.
 6. Verantwoorde catering: Kies voor lokaal geproduceerd voedsel en biologische producten. Vermijd het gebruik van wegwerpservies en plastic flessen en stimuleer herbruikbare containers en waterflessen. Wis je trouwens dat de Film Commissie gratis drinkflessen ter beschikking stelt? Je kan deze aanvragen via tournage@visit.brussels met de vermelding van uw project.
 7. Bewust watergebruik: Beperk het waterverbruik waar mogelijk. Stimuleer zuinig watergebruik op de set.
 8. Bewust gebruik van apparatuur: Schakel apparatuur uit wanneer deze niet wordt gebruikt en pas energiebesparende instellingen toe op camera's en andere elektronische apparaten.
 9. Groene productiebedrijven: Werk samen met productiebedrijven die zich inzetten voor milieuvriendelijke werkwijzen en duurzaamheid.
 10. Bewustwording en educatie: Zorg ervoor dat cast en crew zich bewust zijn van de milieumaatregelen die worden genomen en moedig hen aan om bij te dragen aan duurzame praktijken.

Door deze stappen te volgen, kun je als filmmaker een positieve bijdrage leveren aan het milieu en anderen inspireren om milieuvriendelijkere werkwijzen te implementeren in de filmindustrie.

De film commission heeft meer als 700 locaties ter beschikking in hun database. Als u meer info wenst over een bepaalde locatie kan u me ons contact opnemen. Als je het budget hebt, kun je overwegen om een professionele locatiescout in te huren. Een professionele location scout kan je ook in onze database terugvinden.

Als u student bent, gelden dezelfde regels als voor een normale aanvraag. Binnen bepaalde gemeenten wordt vrijstelling verleend van bepaalde kosten, zoals opnametaks en/of een aanvraag tot parkeerverbod. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, dient u echter;

 • in uw aanvraag duidelijk aan te geven dat het om een studentenproject gaat
 • een bewijs van inschrijving van de betreffende school te verstrekken
 • in elk geval een verzekeringsattest kunnen overleggen.

Wilt u weten welke gemeente u vrijstelt van bepaalde kosten? Neem dan alstublieft contact met ons op.

Om te mogen filmen met een drone moet u 2 stappen ondernemen:

1. De toelating bekomen van het Directoraat-Generaal van het Luchtverkeerwezen (FOD Mobiliteit). Via: Authenticatie FOD Mobiliteit en Vervoer (fgov.be)

2. De toelating bekomen van de administratieve overheid van de stad/gemeente. Deze kan je bekomen door het aanvraagformulier in te vullen en te sturen naar tournage@visit.brussels

 

Wat moet je zeker toevoegen in je aanvraag?

 • Attest van verzekering
 • Grondplan waarop duidelijk aangegeven staat waar de drone zal opstijgen, de vluchtroute en waar deze zal landen.

Straatverlichting speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid en het comfort van weggebruikers en voetgangers. Daarom kan het uitschakelen van straatverlichting gevaarlijk zijn en wordt vaak niet toegestaan zonder toelating van de bevoegde instantie. Het is dan ook belangrijk, wanneer een uitschakeling van de straatverlichting nodig is, deze altijd vermeld staat in je aanvraag, zodat de betrokken politiezone hieromtrent hun advies kan geven. Deze toelating van de politie is nodig om je uitschakeling aan te vragen bij Sibelga. Wanneer de straatverlichting zich op een gewestweg bevindt moet u contact opnemen met Brussel Mobiliteit. Alle contactgegevens kan u bij de Film Commission opvragen via tournage@visit.brussels.

Je kan een blokkade aanvragen via het gebruikelijk aanvraagformulier. Hou rekening met volgende punten:

 1. Identificeer de reden voor de blokkade: vermeld duidelijk waarom deze aanvraag nodig is en welk type blokkade je wenst. Tijdelijk of permanent. Vermeld duidelijk de tijdsduur van uw blokkades.
 2. Zorg ervoor dat je alle vereiste informatie verstrekt om het proces soepel te laten verlopen. Geef aanvullende informatie: grondplan, verkeersplan, omleiding,…
 3. Kijk of andere instanties geïmpacteerd zijn (vb.; openbaar vervoer). Indien deze hinder hebben ten gevolge van uw opnames, is een extra toelating van deze betrokken diensten van toepassing.
 4. Breng buurtbewoners op de hoogte van de activiteiten die zullen plaatsvinden.

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, zorg er dan voor dat je alle voorschriften en richtlijnen van de lokale overheid opvolgt tijdens de blokkadeperiode. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je verkeersborden moet plaatsen, de blokkade op een bepaald tijdstip moet verwijderen, etc.

 

Het gebruik van politie-uniformen, politiewagens en wapens bij filmopnames kan gevoelig liggen, omdat het kan worden gezien als het imiteren van echte wetshandhavers en de potentie heeft om verwarring te veroorzaken bij het publiek. Om ervoor te zorgen dat je deze elementen op een legale en veilige manier kan gebruiken, zijn er een aantal stappen die je moet nemen:

 1. Vermeld het gebruik van wapens, uniformen en/of politiewagens in je aanvraag zodat de betrokken politiezone hieromtrent hun advies en toestemming kan geven voor het gebruik hiervan.
 2. Als de politie toestemming geeft kan u een uniformen, wagens of wapens huren bij een particulier verhuurbedrijf.

Daarbij komende:

 1. Informeer het publiek: Als je op openbare plaatsen filmt, zorg er dan voor dat omstanders op de hoogte zijn dat er een filmopname plaatsvindt en dat de aanwezige politie-uitrusting niet echt is.
 2. Houd veiligheid voorop: Bij het gebruik van wapens, zelfs nepwapens, moet veiligheid altijd de hoogste prioriteit hebben. Volg de richtlijnen van de wapenadviseur en zorg ervoor dat er geen onbedoeld gevaar ontstaat tijdens de opnames.

Onthoud dat het cruciaal is om te voldoen aan alle relevante wetten en voorschriften, om ongewenste juridische complicaties te voorkomen. Het raadplegen van professionals en het verkrijgen van toestemming van de juiste instanties is van essentieel belang voor een succesvol en veilig filmproject.

 

Elsene laat niet langer het gebruik van een generator toe voor filmopnames. Als alternatief kan je een tijdelijke aansluiting vragen bij Sibelga. De aanvrager zal zelf een officiële aanvraag indienen voor de installatie en opening van een tijdelijke elektriciteitsmeter bij Sibelga: +32 2 274 36 40 – markten-festiviteiten@sibelga.be.

Meer info: Meter voor markten en feestelijkheden - Tijdelijke aansluiting - Elektriciteit - Bekijk alle mogelijke werkaanvragen - Sibelga

Vermeld bij je aanvraag het gewenst vermogen voor jouw tijdelijke aansluiting op een markt of voor een festiviteit. Je ontvangt dan een offerte voor het plaatsen en weghalen van de voorlopige aansluiting evenals een schatting van het stroomverbruik.

Opgelet: deze aansluiting moet ook vermeld staan in je aanvraag naar de filmcommissie.

Neen. Om uw productie in het Brussel Gewest te verwelkomen, staat de filmcommissie ten dienste van de teams die betrokken zijn bij het filmen (locatiescouting, regie, enz.). Wij werken samen met de plaatselijke autoriteiten om uw filmtoelating te bekomen. Voor meer info over subsidies en de voorwaarden kan u terecht bij screen.brussels.

Als je locatie zich binnen de grenzen van meerdere gemeenten bevindt, kun je met behulp van deze kaart de betrokken gemeenten identificeren. Als je door meerdere gemeenten wordt beïnvloed, dien je een aparte aanvraag in te dienen bij de filmcommissie voor elke gemeente. Dit betekent concreet dat we voor één locatie twee formulieren moeten ontvangen.

Bijvoorbeeld: Rue Cornet de Grez valt zowel onder de gemeente Schaarbeek als de gemeente Sint-Joost-ten-Node. Daarom dien je twee keer het aanvraagformulier in te vullen. Een formulier is voor het gedeelte van de straat dat zich op het grondgebied van Schaarbeek bevindt, en het andere formulier is voor alles wat zich op het grondgebied van Sint-Joost-ten-Node bevindt.

De opstijg -en landingsplaats wordt gezien als bezetting van de openbare weg. Hiervoor moet u een toelating bekomen van de betrokken gemeente. Daarnaast is het Gewest bezet met vele officiële instellingen zoals bijvoorbeeld: Europese instellingen, Parlementen, Koninklijke paleizen, gevangenissen, enzovoort. Aangezien er regelmatig activiteiten plaatsvinden met betrekking tot deze instellingen, is het belangrijk deze veilig te laten verlopen. Daarom wordt er altijd een advies gevraagd bij de politie, die een zicht hebben op deze activiteiten. Het is dus van groot belang dat ook zij de toelating verlenen.

Is een bedrag dat bepaald wordt door de betreffende gemeente. Bepalende factoren zijn o.a. Het projecttype en de tijdspanne. Taksen zijn niet voor alle gemeenten van toepassing. Een overzicht kan je hier terugvinden.

Beide diensten staan in voor het beheer van de parken, speeltuinen en begraafplaatsen.

Dienst Groene ruimte: beheert parken, speeltuinen en begraafplaatsen, die zich op grondgebied Brussel bevinden. Een lijst van deze plaatsen kan je hier terugvinden. Een toelating bekomen voor deze parken is via de Film Commissie.

Brussel Leefmilieu: is een gewestelijke overheidsdienst. Deze dienst beheert parken en speeltuinen, die vallen onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een lijst en meer info kan je hier terugvinden. Een toelating bekomen voor deze parken verloopt via een digitale aanvraag via :  aanvraag voor een tijdelijk gebruik van een groene ruimte onder de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (leefmilieubrussel.be)

Opgelet: Een aanvraag bij de betrokken diensten is niet voldoende. Een toelating van gemeente en politiediensten is altijd van toepassing.

Als je opnames een impact hebben op het openbaar vervoersnetwerk (STIB/De Lijn/SNCB), moet ook hiervoor een aanvraag ingediend worden bij de betrokken instanties. Als je opnames een directe impact hebben op de normale werking van het openbaar vervoer, overweeg dan om alternatieve routes voor te stellen of omleidingen te regelen om de hinder tot een minimum te beperken. Enkele tips:

 • Plan je opnames tijdens minder drukke uren inhouden of bied een  van compensatie voor eventuele verstoringen.
 • Neem voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van zowel cast en crew als het publiek te waarborgen, vooral als je opnames plaatsvinden in de buurt van openbaar vervoersinfrastructuur.

Om uw dossier te vervolledigen moet u ons volgende vereiste documenten sturen:

 • Presentatiedossier, synopsis en/of intentieverklaring
 • Kopie van uw verzekering BA of beroepsaanprakelijkheidsverzekering
 • Grondplannen en/of foto’s van de locaties
 • Ontwerp van een tweetalige informatiebrief voor de buurtbewoners (hier beschikbaar)

Aansprakelijkheidsverklaring als de opnames in de gemeente St-Gillis plaatsvinden (hier beschikbaar)

Is een gewestelijke overheidsdienst, die onder andere de gewestwegen en tunnels beheert. Als je aanvraag impact heeft op een gewestweg, moet een online aanvraag ingediend worden via volgende link: Aanvraag gewestwegbezetting | Brussel Mobiliteit (mobilite-mobiliteit.brussels)

Opgelet : bij deze online aanvraag moet je altijd het aanvraagformulier van de filmcommissie toevoegen. Die kan je uploaden voordat je de aanvraag indient. Een lijst met alle gewestwegen kan je hier terugvinden.

Is een overheidsdienst die het beheer waarneemt over de gebouwen die de staat bezit of huurt. In Brussel zijn er verschillende locaties die onder hun beheer vallen zoals bijvoorbeeld : Cinquantenaire, Kunstberg... Een toelating bekomen voor de betreffende gebouwen gebeurt via de Film Commissie. Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen heeft hieromtrent.

 

Er zijn verschillende tools die u kunnen helpen bij uw aanvraag en het realiseren van de logistieke haalbaarheid:

 • Mobigis is een mobiele GIS (Geografisch Informatiesysteem) app die u in staat stelt geografische gegevens te verzamelen, zoals gemeentegrenzen, parkeerplaatsen, rijrichtingen, routes van het openbaar vervoer, en meer.
 • Datastore | Kaart biedt een schat aan geografische gegevens, variërend van kaarten tot statistieken en andere relevante informatie over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook hier kunt u informatie zoals gemeentegrenzen raadplegen.
 • Parking Brussels: Hier kunt u alle mogelijke parkeerplaatsen raadplegen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Osiris: Het raadplegen van lopende en komende bouwplaatsen of openbare werken.

We adviseren u echter altijd om ter plaatse te gaan, zodat u een duidelijk zicht heeft op uw locatie en wat u dient aan te vragen.