Nieuwsoverzicht - Covid-19 en de Brusselse audiovisuele sector (versie mei 2020)

Laatst bijgewerkt op Woensdag 27 mei 2020

Hieronder staan de verschillende specifieke steunmaatregelen voor de audiovisuele sector. Deze informatie wordt geregeld bijgewerkt. Gelieve ons een e-mail te sturen op het adres info@screen.brussels om ons uw informatie te bezorgen.

Officiële bepalingen

Op basis van de gezondheidsmaatregelen die van kracht zijn na een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad zijn dit de ondersteunende bepalingen en maatregelen:

 

1819: HET CENTRALE INFOPUNT VOOR AL UW PRAKTISCHE VRAGEN

➡️ De website van 1819 raadplegen

U vindt er (onder meer) volgende domeinen:

Onze teams doen onder andere het volgende:

 • voortdurend de impact van de crisis op de Brusselse audiovisuele sector in de gaten houden;
 • deze informatie doorgeven aan de Brusselse overheid;
 • technici en zelfstandigen in de audiovisuele sector makkelijker in contact brengen met de andere evenementensectoren om te voorzien in de behoefte aan medewerkers.

Opnames - screen.brussels film commission

 • Tijdens de lockdown mag nog steeds worden gezocht naar opnamelocaties zolang de geldende gezondheidsmaatregelen worden nageleefd. Neem contact op met film@screen.brussels;

 • Er wordt voorrang gegeven aan projecten die al bezig waren voordat de lockdown werd ingevoerd en in mindere mate ook aan projecten met een korte voorbereiding (reclame, clips, kortfilms).

 • Er wordt op de voorwaarden van een hervatting van de activiteit geanticipeerd door rekening te houden met een vermoedelijke toevloed aan aanvragen en opnames.

 • Overzicht van de stand van zaken door visit.brussels: info rond evenementen, vervoer,...

Financiering van de bedrijven - finance&invest.brussels

 • St'art invest (waarvan finance&invest.brussels aandeelhouder is) heeft specifieke maatregelen genomen met betrekking tot betalingsuitstel voor lopende leningen en een noodlening voor cashflow. Info 

Financiering van inhoud - screen.brussels fund

Voor de projecten die al door het fonds zijn goedgekeurd en die hinder ondervinden ten gevolge van de coronacrisis, voorzien de maatregelen het volgende:

 • Flexibiliteit bij de analyse van de uitgaven van de projecten en bij de termijnen voor de indiening van de uitgaven waar mogelijk.

 • De betaling van de eerste schijven zoveel mogelijk versnellen zodra we de overeenkomsten van de sessie van februari hebben ontvangen, die nog door de producenten moeten worden bezorgd. Ter herinnering: sinds januari 2020 is in ieder geval al 80% van onze investering betaald bij de ondertekening van de overeenkomst!

Voor de projecten die zijn ingediend voor de volgende sessies van het fonds in 2020 en 2021:

 • Flexibiliteit bij de evaluatie van de verhouding tussen het gevraagde investeringsbedrag en de structurerende audiovisuele uitgaven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Maximale zekerheid dat het financieringsplan functioneel is zodat kan worden geïnvesteerd in projecten die een gepaste betaling van de verschillende partijen garanderen en waarvan de doelgerichtheid gewaarborgd is.

 • De betaling van de eerste schijven zoveel mogelijk versnellen zodra de overeenkomsten ontvangen zijn (zie hoger).

 • De planning van de sessies voor 2020 en 2021 herzien als de producentenverenigingen dat vragen.

Een herstelstrategie op lange termijn invoeren die wordt gecoördineerd met de andere financieringsorganisaties van de audiovisuele sector in België en Europa.

 

 

BEROEPSVERENIGINGEN

De producentenverenigingen VOFTP en UPFF hebben samen al initiatieven genomen en er is een taskforce met tussenpersonen van Tax Shelter opgericht waarin Tax Shelter.be, Fortis Film Fund, Belga, Casa Kafka, Belga en Inver Invest zitten.

Samengevat luiden de lopende vragen als volgt:

- Voor de audiovisuele sector EN podiumkunsten geldt de verruimde regel dat uitgaven nu tot 12 maanden mogen teruggaan.

- Verhoging van het relatieve plafond van vrijstelling van 50% naar minstens 68% en dat minstens voor de afsluitingen van 2020 en 2021.

- Voor de betaling door de investeerders wordt een afwijking toegestaan van 3 tot 6 maanden.

(new) Artikel van "l'echo" over nieuwe maatregelen betreffende het taxshelter systeem: hier lezen (fr) 

(new) Raadpleeg hier de UB&BV nota over de av sector met de impact analysis en concrete voorstellen

Afbeelding verwijderd. av_sector-covidimpact-nota_nl.pdf

PARTNERS EN INSTELLINGEN

Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan

De vakbonden en werkgeversorganisaties hebben, in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, een generieke gids gepubliceerd waarin de toekomstige maatregelen die na de quarantaine moeten worden genomen, in detail worden beschreven: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf

Ondersteuning van de bedrijven en werknemers van screen.brussels cluster

Initiativen van het Vlamse Gemeenschap :

Cultuurloket wordt gefinancierd door het VG, het implementeert: 

 • een speciale corona-lijn voor juridisch en commercieel advies: 02 534 18 24

  Advocaten en adviseurs zijn beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur om vragen te beantwoorden.
 • webinars over de impact van de crisis op kunstenaars (maatregelen voor zelfstandigen, tijdelijke werkloosheid, etc.).

Meer info hier

Initiatieven van het VAF:  

Initiatieven van CCA /FWB: 

Mediarte 

Amplo

SACD

De Auteurs

Gaming

 • Een stand van zaken voor de sector van de videogames is terug te vinden op de website van Flega (ENG) en op Belgian Games.be

FESTIVALS / EVENEMENTEN

Overzicht van de Europese sector

Ontdek alle maatregelen en evenementen op de website van cineuropa 

DE SECTOR ONDERSTEUNEN

Overzicht van de steunmaatregelen bettreffende de culturele sector in België

Studies 

 • welke gevolgen heeft Covid-19 voor de media: hier lezen (Into the Minds)
 • Impact van Covid-19 op de reclamesector: hier lezen (Into the Minds)