Le Prix Cineuro est lancé

CinEuro Award voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende coproductiesCinEuro Award voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende coproducties 

CinEuro is een grensoverschrijdend netwerk van bijna 40 organisaties die belast zijn met de ondersteuning van de film- en audiovisuele industrie in Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland en België. Vanaf 2023 willen de CinEuro-partners de ontwikkeling ondersteunen van coproducties op basis van verhalen die verband houden met de partnergebieden. 

Daartoe lanceren de Région Grand Est, het Filmfonds Luxemburg, de Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, de Saarland Medien GmbH, het Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz, Wallimage, screen.brussels, Wallonie-Bruxelles International en het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens gezamenlijk de CinEuro-prijs. 

Welke projecten?  

Het doel van deze prijs is het stimuleren van projecten met verhalen, personages of decors die getuigen van de banden tussen de partnergebieden in al hun dimensies (economisch, politiek, geografisch, maatschappelijk, cultureel enz.). 

Maar ook thema's die nog niet of nauwelijks aan bod zijn gekomen (de mysteries van de Europese instellingen, diverse gebeurtenissen, de lokale verbeelding, maatschappelijke of natuurlijke fenomenen, enz.), of ze nu zijn geïnspireerd op de fysieke realiteit (landschappen, gebouwen, infrastructuur), historische feiten (persoonlijkheden, gebeurtenissen, enz.) of actuele gebeurtenissen. 

Het doel is filmmakers in staat te stellen het gebied van de mogelijkheden van deze thema's te verkennen en te ontsluiten en zich de artistieke en intellectuele bijdrage van een grensoverschrijdend vertelperspectief toe te eigenen, teneinde bij te dragen tot de ontwikkeling van een echte signatuur van de CinEuro-ruimte en de zichtbaarheid ervan in de Europese en internationale film te versterken. 

Prijscategorieën en bedragen 

De Prix CinEuro wordt jaarlijks toegekend in twee categorieën voor projecten in ontwikkeling: 

Documentaire: een prijs van 10.000 euro, toegekend aan een documentair film-, audiovisueel of streamingplatformproject van hoge kwaliteit met een groot potentieel voor supraregionale distributie. Een bonus van 5.000 euro kan worden toegevoegd als de jury de voortgang van het project na een periode van 2 jaar bevredigend acht. 

Fictie: een prijs van 20 000 euro, toegekend aan een audiovisueel project, film of bestemd voor streaming platforms, speelfilm of serie in live action of animatie. Bovendien kan een bonus van 10.000 euro worden toegekend als de jury de voortgang van het project na twee jaar bevredigend acht. 

Vind al deze informatie en de documenten ter voorbereiding van de aanvraag op de Cineuro-website 

Volledig aanvraagdossier in te dienen vóór 26.04.23