Enquête CCI

ENQUETE - Culturele en creatieve activiteiten in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Het nieuwe overlegplatform voor de culturele en creatieve sectoren wil de structuren samenbrengen die de Brusselse creatieve werkers,
individuen ofondernemers ondersteunen en begeleiden.

Oefent u beroepsmatig een creatieve of culturele activiteit uit (ongeacht uw statuut) of bent u van
plan dit te gaan doen? Alle vragen in onze enquête zullen betrekking hebben op deze culturele of
creatieve activiteit(en), maar niet alle vragen zijn verplicht.


Het invullen van de enquête neemt ongeveer 10-15 minuten in beslag.
Beantwoord ze alstublieft voor 10/10/2022.

IK NEEM DEEL 

Deze - anonieme en confidentiële - informatie zal worden gebruikt door de organisaties die lid zijn
van het platform om u beter te begrijpen, u beter te informeren, u beter te begeleiden en om
ondersteuning te bieden die voldoet aan de specifieke behoeften van uw activiteit.


Elementen in dit onderzoek:
- Mijn profiel
- Mijn activiteit
- Mij lokaliseren
- Mezelf informeren en opstarten
- Bouwen en groeien
- Mijn betrekkingen met de administratie en ondersteunende organisaties vereenvoudigen
- Financiële bijstand ontvangen

Om deel te nemen en jouw stem te laten horen, volg deze link

Meer informatie over het platform.

Een enquête uitgevoerd door hub.brussels in opdracht van het CCS-raadplegingsplatform.