Uitslag 2023

Brussel, de hoofdstad van de audiovisuele sector

Nu het jaar 2023 er bijna opzit, laat screen.brussels weten in hoeverre de investeringen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de filmindustrie en de audiovisuele sector geholpen hebben om heel wat talentvolle mensen werk te verschaffen en het orderboekje van gespecialiseerde ondernemingen te vullen.  Wanneer we kijken naar de investeringen die in 2023 zijn verricht en naar de trends die zich sinds de invoering van het mechanisme in 2016 aftekenen, kunnen we stellen dat dit gewestelijk fonds een steeds belangrijkere rol speelt om de culturele en creatieve industrie te ondersteunen en daarmee ook de economie van ons gewest een duw in de rug te geven.

“Naar aanleiding van de balans die screen.brussels van zijn activiteiten heeft opgemaakt, wil ik graag benadrukken dat we uitermate tevreden zijn met de doeltreffende manier waarop dit systeem de talenten en bedrijven in het Brussels Gewest ten goede komt. Dit jaar werd meer dan 3 miljoen euro geïnvesteerd in 29 projecten. Dat zou moeten resulteren in minstens 24 miljoen euro aan rechtstreekse uitgaven in de audiovisuele nijverheid. Sinds 2016 zijn er in deze sector minstens 206 bedrijven opgericht in of verhuisd naar het Brussels Gewest.  69% van de ondersteunde projecten kwam tot stand met een Brusselse regisseur en in maar liefst 74% van de gevallen was de productie in handen van een van de productiehuizen die in Brussel zijn gevestigd!aldus minister-president Rudi Vervoort.

Ook dit jaar heeft het ondersteuningsmechanisme zijn vruchten afgeworpen. Er werd geïnvesteerd in 29 projecten: 14 langspeelfilms, 4 animatieprojecten, 8 documentaires en 3 series.

De steun is zeer gegeerd, de concurrentie groot

Gemiddeld wordt 37% van de ingediende aanvragen geselecteerd (in 2022, een jaar met heel veel documentaires bij de kandidaatdossiers, bedroeg dat percentage zelfs nog maar 30%). Dit jaar werd screen.brussels 78 keer gevraagd om te investeren. De concurrentie voor de productiehuizen is dus zeer groot.  Dankzij het investeringsfonds konden 29 projecten rekenen op steun. Daarvan was 76% van Brusselse makelij (14% werd gemaakt in Wallonië en 10% in Vlaanderen). Alle steunaanvragen samen bedroegen 6,3 miljoen euro, terwijl er een budget van 3,1 miljoen euro beschikbaar was. Daartegenover stonden bijna 50 miljoen euro beloofde uitgaven in de audiovisuele sector. In 80% van de projecten was screen.brussels het enige gewestelijke fonds dat zijn duit in het zakje deed.

Gevestigde en opkomende talenten

Doordat het fonds investeert in projecten, kunnen heel wat talenten en dienstverlenende bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de bak komen. De projecten werden geregisseerd door vooraanstaande namen zoals Solange Cicurel (TKT), Fabrice Du Welz (Maldoror), Guillaume Senez (Une part manquante), Stéphane Liberski (L'art de rien) en Savina Delicour en Vanya Leturq (tweede seizoen van Pandore). Er wordt echter ook een beroep gedaan op opkomende talenten, van wie de meesten een typisch Brusselse multiculturele achtergrond hebben, zoals César Diaz (Mexico 1986), Jawad Rhalib (Puisque je suis née), de broers Ish Ait en Monir Hamou (BXL), Jonas d’Adesky (Temps morts) en Maja Ajmia Yde Zellama (Têtes Brûlées). Ook de steun voor de productiehuizen werd verdeeld onder enkele vaste waarden (Artemis, Kwassa, Scope, Wrong Men, Umedia, Vivi Film en Panique!) en een paar nieuwkomers zoals Kozak film, R&R production en Panenka BXL. 

Europese coproducties blijven in zwang

Voor Belgische film- en audiovisuele projecten wordt vaak een coproductie met een Europees buurland opgezet. Het zal niemand verbazen dat Frankrijk de partner is waarmee in Brussel dit jaar veruit het meest werd samengewerkt. Andere partnerlanden waren Luxemburg, Italië en Portugal, maar ook Rwanda en Oekraïne.

Brussel komt steeds meer in beeld …

Voorts mogen we ook heel blij zijn met de gunstige impact van de inspanningen van screen.brussels op het imago van Brussel. Steeds meer scenaristen en regisseurs kiezen Brussel als het decor voor hun verhaal. Het is een locatie die als wereldstad en multicultureel stadsgewest een grote bron van inspiratie vormt. Zo zijn enkele succesvolle projecten zoals BXL, het tweede seizoen van Pandore, Têtes brûlées, La vocation, Nino dans la nuit, Louise, TKT en Fils de voornamelijk in Brussel opgenomen. Dit jaar werd Brussel door 16 van de 29 ondersteunde projecten (d.i. 55%) in beeld gebracht. 

… en krijgt een uitstraling die reikt tot ver buiten onze grenzen

Enkele recent ondersteunde projecten hebben al een mooie zichtbaarheid verworven of stevenen daar in elk geval op af. Enkele projecten van 2023 zoals het tweede seizoen van Marie-Antoinette, Une part manquante, Maldoror, Marcel et Monsieur Pagnol en Fils de zullen talenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laten schitteren in het buitenland. Daarnaast mogen we ook trots zijn op het fraaie succes van films zoals Augure de Baloji, op het festival van Cannes bekroond in de categorie Un Certain Regard en Belgische inzending voor de Oscars 2024, Le syndrome des amours passées van Anne Sirot en Raphaël Balboni, voorgesteld tijdens de Semaine de la Critique cannoise, Quitter la nuit van Delphine Girard, bekroond met de prestigieuze publieksprijs op het filmfestival Mostra in Venetië, en tot slot Un Silence, de nieuwste film van Joachim Lafosse die geselecteerd is voor het filmfestival van San Sebastian.

De Brussels Animation Valley blijft groeien

De animatiestudio’s, die voornamelijk gevestigd zijn in de Brussels Animation Valley in de buurt van het kanaal, blijven met hun talent en ervaring projecten voortbrengen die hoge ogen gooien in Europa. In 2023 ging 20% van het totale investeringsbudget naar steun voor vier animatieprojecten. Drie van de vier projecten zijn series waarvoor een internationale coproductie is opgezet (met een Belgisch minderheidsaandeel), alweer een nieuwe troef dus waarmee onze studio’s en de talentvolle mensen die er dagelijks aan de slag zijn mee kunnen uitpakken. 

Een doeltreffend mechanisme van kapitaal belang

De resultaten van dit jaar bevestigen wat we al sinds de oprichting van screen.brussels zien, namelijk dat het fonds een centrale ondersteunende en structurerende rol vervult voor een sector die zorgt voor werkgelegenheid, economische groei en de uitstraling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt de audiovisuele industrie en krijgt daar heel wat voor terug. Die wisselwerking komt tot uiting in de steun van screen.brussels, dat in maar liefst 80% van de gevallen optreedt als enig ondersteunend gewestelijk fonds, in het aantal ondersteunde talenten en dienstverleners, in de vakkennis die in ons land aanwezig is, in de coproducties met onze buurlanden die de plaats van Brussel in de sector binnen Europa bevestigen en tot slot in de verwachte en potentiële gunstige economische gevolgen die met de honderden projecten gepaard gaan.

Raadpleeg hier de infografics en tabellen van 2016-2023: