Goede praktijken - Herstart korte projecten

Goede praktijken voor opnamen tijdens Covid-19 – Herstart korte projecten

UPDATE : 10/06/2020

Hier zijn tips en aanbevelingen voor de voorbereiding van het toekomstig herstarten van het filmen. Deze praktijken zijn niet-bindend en zijn gericht op korte formaten (corporate, commercials, studenten, tv-programma's...). Voorlangere projecten (TV-reeks, langspeel film), zie de protocoles op Mediarte en Screen Flanders.

Het is niet de bedoeling de bestaande federale, gewestelijke of gemeentelijke richtlijnen of sectorgidsen te vervangen.

Dit is een work in progress document. Aarzel niet om met ons uw ideeën of mogelijke oplossingen te delen die de bescherming van iedereen op de werkplek zouden vergemakkelijken.

Stuur ons uw suggesties naar info@screen.brussels

Voor info over Wallonië, zie www.wallimage.be

Voor Vlaanderen, zie www.screenflanders.be

Voor een duidelijkere on-set informatie, gebruik onze printbare affiches : https://screen.brussels/nl/film-commission/informatieposters-covid-19-te-downloaden

Algemene maatregelen

De fysieke afstand (minimaal 1,5 meter tussen elke persoon, aan weerszijden) is de basisregel. In gevallen waarin het niet mogelijk is, moet een persoonlijk beschermingsmiddel (mondmasker) worden gedragen.

Meer info via:

1. Sectorspecifieke gids voor audiovisuele producties CP 227: https://www.mediarte.be/nl/dossiers/arbeids-voorwaarden-in-de-av-en-de-digitale-sector/andere-overeenkomsten-in-de-av-en-7

2. Protocol filmproductie (CP303.01): https://screenflanders.be/nl/covid-19-nl/sectorspecifieke-gids-pc-30301/ (in het frans: https://www.mediarte.be/fr/dossiers/conditions-de-travail-dans-le-film/autres-accords-dans-le-secteur-du-film/covid-19-guide)

3. Specifieke gids voor commerciële formaten (branded content) door de producersvereniging BCPB: https://bcpbelgium.be/wp-content/uploads/2020/06/2020.05.26-BCPB-Covid19-Guidelines-Film-Productions-NL_update.pdf

4. Verzekering, protocol en en verklaring op erewoord via Circles Group: https://www.circlesgroup.com/Film-Insurance

5. Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan (update 23/04/2020): https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf

6. Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen (up date 16/04/202) : https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

7. Info corona, vragen en antwoorden: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

8. Coronavirus - toegelaten economische activiteiten: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-toegelaten

Maatregelen voor de bereiding van een opnamen

1. Pre- en postproductiewerkzaamheden: projecten moeten zoveel mogelijk op afstand (via digitale hulpmiddelen) worden georganiseerd. En wanneer dit niet mogelijk is, pas de regels van ‘social distancing’ maximaal toe. Zorg er ook voor dat u alle nodige preventieve maatregelen neemt (zie Generieke gids).

2. Voor de locatie scouting worden de essentiële taken uitgevoerd door een enkele location scout of location manager, met een mondmasker. Hij/zij zorgt ervoor dat er slechts één contactpersoon voor elke locatie is. Tech recce moet tot de essentiële ploegleden worden beperkt. Om u te helpen, zie hier: 

3. De castings moeten op afstand gebeuren (met behulp van digitale hulpmiddelen). Indien dit niet mogelijk is, raadpleeg dan de aanbevelingen van de generieke gids.

4. De productie zal de gehele crew op de hoogte houden met de informatie over de preventieve maatregelen die zijn genomen.

5. De productie moet ook de externe dienstverleners op de hoogte houden van de sanitaire maatregelen die tijdens de opnamen zullen worden toegepast.

6. De productie zal een referent aanwijzen die zorgt voor de goede toepassing van de maatregelen (profiel te bevestigen volgens toekomstige opleidingen).

7. De productieafdeling zorgt ervoor dat zij de voor de toepassing van de maatregelen noodzakelijke beschermings- en sanitaire voorzieningen aanschaft. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en individuele hydro-alcoholische gel worden voor alle werknemers ter beschikking gesteld: verplicht masker en optionele handschoenen.

8. In het geval van herbruikbare en wasbare maskers zal de productie ervoor zorgen dat de dagelijkse reiniging van de maskers en handschoenen wordt gemaakt. In het geval van PBM's voor eenmalig gebruik zal de productie voorzien in het beheer van dit speciale afval (gesloten bakken, afvalverwerking).

Maatregelen die op privé-locaties moeten worden genomen

1. Filmen op privé-locaties is toegestaan EXCEPT als deze locaties gemeenschappelijke ruimtes hebben (trappenhuis, ingang, liften, etc.).

2. De filmset wordt voor en na de opnamen gedesinfecteerd.

3. De contacten worden beperkt tot één contactpersoon aan de kant van de beheerder van de locatie en aan de kant van het technische team.

Maatregelen in de openbare ruimte

1. Opnamen in de openbare ruimte is mogelijk, mits toestemming van de gemeentelijke overheid en met inachtneming van alle toepasselijke maatregelen.

2. De impact van de opnamen op de openbare ruimte zal zoveel mogelijk worden beperkt: beperking van de parkeerreservaties, vermindering van het aantal technische voertuigen ter plaatse, planning van de scènes om het materiaal dat op voetpaden of wegen wordt geïnstalleerd te verminderen.

3. Een veiligheidszone zal duidelijk worden afgebakend, waarbij voetgangers worden uitgenodigd om het filmset, de voertuigen en de apparatuur die in de openbare ruimte aanwezig zijn, te omzeilen.

4. De veiligheid van iedereen - zowel de van de crew als buurtbewoners - zal te allen tijde voorop staan.

Maatregelen bij het vervoer en voertuigen

1. Bevorderen van vervoerswijzen die het mogelijk maken om afstandsmaatregelen in acht te nemen. Om deze reden wordt individueel vervoer geadviseren.

2. Wie niet alleen met de auto komt, respecteert een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

3. Het is aangeraden de voertuigen regelmatig te verluchten en te reinigen.

4. Als u met de fiets, (elektrische) spets of te voet naar het werk komt, houd dan voldoende afstand; gebruik bij voorkeur geen gemeenschappelijke fietsen, gemeenschappelijke steps, enz. Het gebruik van een masker wordt ook aanbevolen

5. Vervoer per taxi of VTC is toegestaan, mits een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt aangehouden. Het aantal personen dat mag worden vervoerd, varieert dus naar gelang van het type voertuig (zie diagram punt 2).

6. Wie met het openbaar vervoer (trein, tram, bus) komt, volgt de instructies van de vervoersmaatschappijen et de mondmasker is verplicht.

Algemene maatregelen tijdens de opnamen

1. Zichtbare affiches van de preventieaanbevelingen op verschillende plaatsen.

2. Geen enkele persoon die niet essentieel is voor de organisatie van de opnamen zal aanwezig zijn. Alleen het essentiële technische en artistieke team heeft toegang tot de set. Zij zullen vooraf worden vastgesteld en duidelijk worden geïdentificeerd.

3. Ieders taken zullen worden gepland om afstandelijke maatregelen te respecteren en om zoveel mogelijk te voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn.

4. De maximale capaciteit van elke ruimte zal worden vastgesteld met inachtneming van de maatregelen voor de afstand: minimaal 4 m²/persoon (aan te passen volgens federale officiële aanbevelinge).

5. Er wordt een voldoende grote wachtruimte / luchtsluis voorzien om de in- en uitstroom van mensen te regelen.

6. Het nemen van de temperatuur van elk persoon voor de toegang tot het set, met behulp van een contactloze thermometer. Elke persoon die symptomen vertoont, wordt uit de set verwijderd.

7. De productie zal ervoor zorgen dat alle werknemers worden voorzien van desinfecterende gel en mondmaskers. Iedereen die niet is uitgerust, heeft geen toegang tot de set.

8. Mondmaskers mogen niet worden verwijderd, behalve in extreme gevallen van noodzaak (bijv. voor mensen die voor de camera staan).

9. Het pand beschikt over voldoende sanitaire voorzieningen voor een effectieve handwas, met een waterpunt, vloeibare zeep, wegwerpdoeken en een gesloten vuilnisbak.

10. Werknemers moeten de volgende preventieve maatregelen in acht nemen: regelmatig de handen wassen (water+zeep of desinfecterende gel, hoesten of niezen in een zakdoek of de elleboog, vermijden dat ze hun ogen, neus, mond aanraken...

11. Een reinigingsprocedure voor oppervlakken en apparatuur (inclusief elektro, decoratie, HMC...) zal vooraf worden vastgesteld en gerespecteerd tijdens de hele opnamen. Het pand wordt twee keer per dag zorgvuldig schoongemaakt, voor en na de opnamen.

12. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan een goede ventilatie van het gebouw. Geen airco.

Specifieke maatregelen voor het HMC en de artistieke crew (acteurs, figuranten...)

1. HMC: eenmalige apparatuur wordt aanbevolen en wanneer dit niet mogelijk is, wordt deze individueel en gedesinfecteerd (zie de toekomstige haar- en make-up sector gidsen).

2. Waar mogelijk zullen de acteurs zelf hun haar of make-up bijwerken.

3. De kostuums worden vooraf gedesinfecteerd door een gespecialiseerde wasserij. Tijdens de opnamen worden de kleren van elke acteur geïdentificeerd en gescheiden door plastic beschermingen. In het geval van stuntmannen moet een dubbele garderobe worden voorzien.

4. Scènes waarbij dieren betrokken zijn, worden niet aanbevolen.

5. Scènes waar meerdere mensen nauw contact moeten hebben, moeten beperkt zijn.

6. Het werk van actoren onder de 18 jaar en risicogroepen moet per geval worden bekeken.

7. De aanwezigheid van figuratie wordt zoveel mogelijk vermeden. De leden van het crew zullen in de mate van het mogelijke als figuratie dienen om het aantal aanwezigen tot een minimum te beperken. Voor het HMC gelden dezelfde regels als voor de actoren.

Specifieke maatregelen met betrekking tot maaltijden en pauzes

1. Fysieke afstanden worden ook gerespecteerd tijdens de maaltijden en de pauzes.

2. De lunchpauze binnen in de kantine is beperkt tot 30 minuten per persoon. Als er buiten wordt gegeten, kan deze periode langer duren. Geen self-service buffet in de kantine.

3. De maaltijden worden apart verpakt in een zo milieuvriendelijk mogelijke verpakking, bij voorkeur luchtdicht. Het keukenpersoneel moet mondmaskers en handschoenen dragen.

4. Flessen, bekers en mokken worden individueel en duidelijk geëtiketteerd. In het ideale geval zijn ze herbruikbaar en worden ze dagelijks gewassen (indien mogelijk meerdere keren per dag).

5. Cafetaria's en bars in de locaties zullen worden gesloten.

6. Regietafel is niet toegestaan. Een kit met hapjes voor de hele dag wordt aan elke arbeider uitgedeeld. Alleen individueel verpakte voedingsmiddelen zijn toegestaan. Vers fruit wordt voor consumptie gereinigd.

7.Ontspanningsruimten bevinden zich buiten, behalve als dit niet mogelijk is. De werknemers zullen ervoor zorgen dat de maatregelen voor de afstand worden gerespecteerd.

Eco Tips :

1. Vergeet niet uw lege flessen bij te vullen (hydro-alcoholische gel, vloeibare zeep, schoonmaakmiddelen ...)

2. Geef de voorkeur aan herbruikbare mondmaskers

Lijst van leveranciers van Brusselse mondmaskers

3. Denk aan milieuvriendelijke verpakkingen voor de kantine

4. Kies containers zoals brooddozen, draagtassen, enz. die duurzaam zijn voor de snackdoos (regietafel).

5. Denk aan de fiets (of elektrische fiets) voor uw individuele reizen.

6 En vergeet je herbruiksbare waterflessen niet!