Nieuw in 2024

Flexibele inhoud

Vanaf de volgende sessie in januari 2024 zullen een aantal wijzigingen aan het screen.brussels-reglement van kracht worden. Het gaat voornamelijk om aanpassingen aan het percentage van de te verwerven financiering en een lichte herverdeling van het puntenrooster, die projecten die een deel van hun opnames/productie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitvoeren lichtjes zou moeten bevoordelen.   

Deze nieuwigheden werden voorgesteld op donderdag 14 november tijdens de eerste editie van de screen.brussels academy*. Bekijk hier alle voorgestelde items en raadpleeg de presentatie (in het Engels).

Contenu

Het screen.brussels reglement, die sinds 2016 operationeel is, werd weinig veranderd. Er komen veel aanvragen naar ons regionale fonds, terwijl ons investeringsbudget is teruggebracht tot 3 miljoen euro per jaar. Het doel van deze wijzigingen is dus om de sleutelelementen van onze strategische doelstellingen te benadrukken: de werkgelegenheid ontwikkelen en de indirecte voordelen op het vlak van territoriale marketing (Brussel in beeld bij producties die internationaal worden uitgezonden) verzilveren.

Contenu

Onze subsidiabiliteitscriteria zijn hoofdzakelijk economisch van aard. Daarom zijn het minimumpercentage van de verworven financiering en de minimumbedragen van de in aanmerking uitgaven aangepast en vereenvoudigd volgens de volgende criteria: 

Percentage verworven financiering

 • Voor langspeelfilms, series (langer dan 10 minuten per aflevering), documentaires en animatie: 50%.
 • Voor bijzondere formaten (XR, audio formats, videogames, enz.) en series (minder dan 10 minuten per aflevering): 60%. 

Minimale uitgaven

 • Voor langspeelfilm, series (langer dan 10 minuten per aflevering) en animatieformats: €250.000 
 • Voor documentaire-achtige formats en bijzondere formats (XR, videogames, enz.): €75.000 
 • Voor series met minder dan 10 minuten per aflevering: € 45.000 
 • Voor formats audio (podcasts, audioboeken, enz.): €30.000 

De financieringspercentages voor langetermijnprojecten (doc, fictie, animatie, series) zijn allemaal verhoogd naar 50%. Het format 'webseries' is verlaten en series worden nu alleen onderscheiden op basis van hun lengte (meer of minder dan 10 minuten per aflevering).

Contenu

Het puntensysteem voor de selectie van projecten is ook herzien om meer gewicht te geven aan projecten die het Gewest, haar talent en haar imago in de kijker zetten. De nieuwe verdeling is als volgt ;

- De maatschappelijke en culturele meerwaarde: 3% (4%)
- De actoren die betrokken zijn bij het audiovisuele werk: 7% (6%)
- Financieringsplan: 15% (20%)
- Structurerende effecten: 75% (70%)

Deze verschillende criteria worden gedetailleerd beschreven in het volledig reglement. Opmerkelijk is de toevoeging van het volgende om de structurerende effecten te beoordelen:  

 • Het aantal opnamedagen / productiedagen in Brussel
 • De aanwezigheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het script
Contenu

Het is nog steeds mogelijk om twee eco-bonuspunten te activeren om producties aan te moedigen tot een meer duurzame aanpak. Concreet wordt één bonuspunt toegekend voor de deelname van een eco-adviseur, en een tweede als het productiebedrijf het Ecodynamique-label of een gelijkwaardig label behaalt.

Contenu

Contact opnemen met het team 

Neem contact op met het screen.brussels team via fund@screen.brussels ten minste een week voor de deadline voor inzending. 

Intentieverklaring van de productie

De punten waarover screen.brussels concrete informatie verwacht, staan gedetailleerd in het reglement. 

Extra documenten

Je kunt tot een week na de inzenddatum documenten toevoegen. Aan alle economische criteria moet echter voldaan zijn op het moment van indienen. Als dat niet het geval is, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.  

Tweede bezoek

Het is mogelijk om een tweede aanvraag in te dienen. U kunt uw eerste aanvraag, die werd ingediend en afgewezen, dupliceren wanneer u uw tweede aanvraag invult. Het productiebedrijf is uiteraard verantwoordelijk voor het updaten van de aanvraag (informatie EN bijlagen) en voor het presenteren van elementen die fundamenteel nieuw zijn ten opzichte van de eerste keer. 

Gebruik van standaardbestanden

Het gebruik van de standaardbestanden (Excel) in punt 8 Financiering is verplicht. Download het meegeleverde bestand, vul het in en upload het naar je dossier in .pdf-formaat. 

Gedetailleerde begroting

Gebruik je gedetailleerde begrotingssjabloon EN voeg de volgende 4 kolommen toe: 

 • Uitgaven die in aanmerking komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 • Uitgaven die niet in aanmerking komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 • Uitgaven die elders in België gebeuren.
 • Uitgaven in het buitenland.

Contractuele gegevens

Als je project wordt geselecteerd door de Raad van Bestuur, moet het contract tussen de productiemaatschappij en screen.brussels uiterlijk 3 maanden na de datum van de beslissing worden ondertekend, en vóór 24 december voor de laatste sessie van het jaar.

Titre

Contenu

Klik hier voor de data van de sessies voor 2024

Contenu

Er zijn twee opvallende verbeteringen aangebracht in het formulier: de mogelijkheid om een reeds ingediende aanvraag te dupliceren en leestoegang tot alle aanvragen die namens hetzelfde productiebedrijf zijn ingediend door personen die aan dat bedrijf zijn gekoppeld (koppeling via het relatieveld op de bedrijfspagina).

Contenu

Voordat je begint met het invullen van je sollicitatie, nodig je je contacten (Brussels team + Brusselse dienstverleners) uit om zich in te schrijven in onze gids. Je zult kostbare tijd besparen bij het invullen van de sollicitatie - en wij ook! 

Neem de tijd om je bestand zeer regelmatig op te slaan en doe slechts één ding tegelijk in het bestand (bijlagen, vrije toevoegingen, enz.). 

Als er een foutmelding verschijnt, verbreek dan de verbinding met de applicatie en maak opnieuw verbinding. Probeer geen nieuwe informatie in te voegen na een foutmelding, want die wordt niet opgeslagen.

Titre

Contenu

Voor een beknopte samenvatting, klik hier om de presentatie van de infosessie te raadplegen. 

Presentatie van het #1 infosessie

 

*We hadden wat technische problemen waardoor sommige mensen de sessie gedeeltelijk of helemaal niet konden bijwonen. Nogmaals bedankt voor uw begrip.