Tour à Plomb - Sport- en cultureel centrum

Toneelzaal – Gymnastiekzaal – Haard/Bar (Kelder) – polyvalente zaal – Klaslokalen

Gebouwd in een binnen huizenblok in 1832, in centrum van de stad en naast het kanaal Brussel-Charleroi, de site van de loodtoren is een industrieel complex dat waarschijnlijk bezet door een Kruithuis vervolgens door een fabriek van lood en daarna een gieterij met in 1898 de opbouw van de toren. Buiten gebruik gesteld sinds 1961-62 en gedeeltelijk bezet door het Instituut Bischoffsheim sinds 1975, vervolgens door het Instituut Demot-Couvreur vanaf de jaren 2000, het complex zoekte een nieuwe affectatie.

Het renovatie project behoud het industriële karakter van het complex maar antwoord ook aan de eisen van het programma dat school- en sociaal-culturele functies hergroepeert.

Het sport- en cultureel centrum Tour à Plomb is een buurtcentrum dat bestemd is voor verschillende vormen van reflectie, expressie en creatie op zowel cultureel, sociocultureel, artistiek als sportief vlak. Het valt onder de bevoegdheid van de dienst Jeugd van de Stad Brussel.

Als wijkinfrastructuur wordt het Centrum Tour à Plomb bij voorrang ter beschikking gesteld van de Brusselaars, meer bepaald de inwoners en de georganiseerde groepen (verenigingen zonder winstoogmerk, openbare diensten en instellingen) van de Bloemenhofwijk. Die wijk wordt begrensd door de kleine ring, de Antoine Dansaertstraat en de Lemonnierlaan.

Type locatie/locatie
Café / brouwerij / taverne
Sportcentrum
Conservatorium/ kunstacademie
Onderwijsinstelling / school
Theater
Studio / polyvalente ruimte
Kenmerken
Oud
Trappen
Industrieel
Binnen