Back to top
Printer-friendly version
maandag, 8 februari 2021
Covid Illustration_marjanblan-_unsplash

Laatste update : 29 Maart 2021

Steun- en hulpmaatregelen voor de audiovisuele sector

Voor vragen over deze maatregelen en voor specifieke ondersteuning kunt u contact opnemen met Marine Haverland en Aurore Boraczek, en info op 1819.brussels terugvinden.

Voor zelfstandigen

Maatregelen op federaal niveau

Alle info

Maatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor ambtenaars

Kunstenaars en technici kunnen tot 31 maart een aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid (20 dagen of 10 contracten, te bewijzen tussen maart 2019 en maart 2020).

Alle info op de RVA website

  • Verlenging van de referentieperiode voor crisisbescherming (vergemakkelijkte tijdelijke toegang tot de "status") 
  • Verhoging van de dagelijkse minimumuitkering

Voor bedrijven

Maatregelen op federaal niveau

Meer info hier 

Maatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Maatregelen op het niveau van de Federatie Wallonië-Brussel

Maatregelen van het Vlaamse Overheid

Garantiefondsen

 

Picture © marjanblan--unsplash