Back to top
Printer-friendly version
zaterdag, 20 januari 2018

De groei van de Brusselse audiovisuele sector zet zich al enkele jaren door. Een gevolg daarvan is dat in tal van sectoren de vraag het aanbod overstijgt, zoals bij de special effects (VFX).

Er is een groeiende vraag naar grafische ontwerpers van special effects. Om op die vraag te kunnen inspelen, bundelt screen.brussels de krachten met Bruxelles Formation, Mission Locale Elsene en Mediarte. Samen organiseren zij een opleiding voor de software NUKE, een programma dat essentieel is voor de realisatie van 2D- en 3D-effecten. Zo kunnen twaalf werkzoekenden met zogenoemde ‘klassieke’ grafische vaardigheden zich specialiseren. Die liggen namelijk moeilijker op de arbeidsmarkt.

“Dit domein staat in het middelpunt van de creatieve en digitale economie, die voorrang krijgt in ons actieplan en in de Strategie 2025 van de Brusselse Regering” vertelt Olivia P’tito, algemeen directeur van Bruxelles Formation.

De financiering gebeurt via een publiek-private samenwerking. De voltijdse opleiding is half augustus begonnen, duurt 6 maanden en wordt aangevuld met een stage in een bedrijf en een IBO. De betrokken bedrijven zijn Benuts, Digital Golem, Filmmore Brussels, Mikros, Nozon, Pix Mix, The Fridge en Umedia.

“Een dergelijke opleiding bestond voorheen niet in Brussel. Dit biedt ons de mogelijkheid om een sector aan boord te halen die eerst totaal onbereikbaar leek. We combineren theoriecursussen met praktijk. Daarop volgt een stage in een bedrijf, en dat opent dan weer deuren om onze droom te verwezenlijken” vertelt Lilia, een van de stagiairs die de opleiding volgt.

Organiserende partners

Mission Locale Elsene

Het opzet van Mission Locale is in de eerste plaats werkzoekenden begeleiden, met name diegenen die het verst van de arbeidsmarkt af staan. Daarnaast speelt Mission Locale een rol bij de coördinatie van en het overleg met de lokale spelers op de arbeidsmarkt en gaat het op zoek naar werk en nichemarkten voor het Brussels Gewest. Het is in die context dat dit project, met roots in Brussel, werd opgestart in samenwerking met screen.brussels cluster en screen.brussels fund. Mission Locale zorgt concreet voor de algehele coördinatie van het project en de totstandkoming van de opleiding en de opvolging van het vormingsprogramma (in overleg met de sector). Het coördineert ook het opleidingsluik en het opleidingspersoneel, de algemene planning van de activiteiten en van het ontwerp, de redactie en verspreiding van de communicatie rond het project (in samenwerking met screen.brussels). Mission Locale selecteert eveneens de kandidaten, organiseert en begeleidt de kennismaking met het beroep en staat in voor de psychosociale en administratieve opvolging van de stagiairs. Ten slotte voorziet Mission Locale in een medefinanciering van ongeveer 18%.

Bruxelles Formation

Bruxelles Formation is de Franstalige openbare dienst voor beroepsopleidingen in Brussel. De Nederlandstalige tegenhanger is VDAB Brussel. Bruxelles Formation is een ION van het type B en wordt gezamenlijk beheerd.

Een team van 500 werknemers is verdeeld over een administratieve afdeling en 9 opleidingscentra voor werkzoekenden, werknemers die van werk veranderen of omgeschoold worden en ten behoeve van de bloei van de Brusselse economie.

De partners: 53 operatoren van socio-professionele inschakeling, 17 instellingen voor sociale promotie, 4 opleidingscentra voor personen met een beperking en 6 professionele Brusselse referentiecentra. De gezamenlijke ambitie: 20.000 werkzoekenden per jaar een opleiding aanbieden, en dat tot in 2020, samen met onze partners, de middenklasse en VDAB Brussel.

Het resultaat: 15.732 werkzoekenden genoten in 2016 een opleiding (voorlopige cijfers) bij Bruxelles Formation en zijn partners. 4256 van hen volgden een stage of opleiding bij een bedrijf. In 2015 had 95,1% van onze stagiairs het gevoel dat ze een goede opleiding hebben gekregen. 71,7% van de werkzoekenden die afgestudeerd waren bij Bruxelles Formation in 2014, heeft een baan of begon aan een nieuwe opleiding of studie in het daaropvolgende jaar.

Bruxelles Formation treedt op als beheerder en coördinator van het opleidingsaanbod in Brussel en neemt de volgende aspecten op zich: pedagogische garantie van de opleiding, begeleiding bij de pedagogische aanpak, begeleiding van de stagiairs en de administratie (contracten, verzekeringen, verplaatsingskosten), kosten van de opleiding, kosten van de stagiairs en een deel van de werkingskosten (softwarelicenties, opstelling van het pc-netwerk, verbruiksgoederen, verplaatsingskosten, …).

Mediarte

Mediarte is het sociaal fonds van de audiovisuele sector, de cinema en de digitale media in België en vertegenwoordigt de werkgevers en werknemers uit de sector (radiostations, productiehuizen, dienstverleners, filmproducenten en digitale agentschappen). Mediarte ondersteunt werknemers, uitzendkrachten, zelfstandigen, werkzoekenden en studenten uit de sector. Al vanaf het begin gaat Mediarte mee op zoek naar opleiders, financiert het projecten en neemt het deel aan het pedagogische luik, bijvoorbeeld door het organiseren van masterclasses.

screen.brussels

Met name via de board van screen.brussels cluster (dat de publieke en private spelers van de audiovisuele sector samenbrengt), zet screen.brussels zich in voor de behoeften van de sector. Screen.brussels is dan ook de gesprekspartner bij uitstek van Mission Locale, aangezien beide instanties vanaf het begin de behoeften van de sector hadden opgemerkt.

screen.brussels is dan ook betrokken bij de coördinatie van het project en het luik ondernemingen, en bij het leggen van contacten met de grote spelers binnen de sector en de contacten met de overheden. Bovendien stelt screen.brussels een opleidingsruimte ter beschikking, evenals apparatuur en kantoorlogistiek. Ten slotte verzorgt screen.brussels ook de communicatie rond het project.

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

Private partners:

Stagiairs kunnen terecht bij deze bedrijven: Benuts, Digital Golem, Filmmore Brussels, Mikros, Nozon, nWave, Pix Mix, The Fridge, Umedia en Walking the dog.

Umedia, Benuts, Filmmore en Ace Image Factory hebben met name masterclasses georganiseerd en Umedia leende duur materiaal uit aan de stagiairs.

  • fund
  • cluster
Partners: