Back to top
Printer-friendly version
woensdag, 24 januari 2018
Faut Pas Lui Dire

Brussel, 23 januari 2017: Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de verschillende diensten van screen.brussels is er nu een coherente ondersteunings- en samenwerkingsstructuur voor de audiovisuele sector. Die is volledig aangepast aan de behoeften van de sector. Screen.brussels ondersteunt de innoverende filmsector, kan goede resultaten voorleggen en stelt zijn jaarresultaten voor.

Om de audiovisuele sector in Brussel op de kaart te zetten, ontwikkelde het Brussels Gewest twee jaar geleden een beleid ter ondersteuning van een sector waar al jaren te weinig in geïnvesteerd werd. Dat beleid heeft zijn vruchten afgeworpen, want in 2017 begeleidde screen.brussels meer dan honderd ondernemingen bij hun ontwikkeling en internationalisering en investeerde het in 31 projecten (films, series, documentaires etc.) voor een bedrag van 3 miljoen euro, goed voor 26 miljoen euro aan gegenereerde uitgaven. Het droeg ook bij aan de organisatie van 239 opnamesessies en financierde drie ondernemingen voor een bedrag van 236.000 euro.

"Op basis van die resultaten kan men stellen dat de verschillende diensten van screen.brussels het nut aantonen van een gezamenlijk aanspreekpunt voor de ondersteuning van de sector, zowel op Belgisch als op internationaal niveau. De doelstelling was om alle gewestelijke diensten te verenigen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de audiovisuele sector en om de krachten te bundelen en zo tot een grotere doeltreffendheid te komen. De resultaten van 2017 tonen duidelijk aan dat we een beleid voeren dat aan de behoeften van de sector beantwoordt.” Dat benadrukt Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

screen.brussels online

Naast de resultaten van de diensten die screen.brussels aanbiedt (zie de bijlage)– ondersteuning van projecten, begeleiding en financiering van bedrijven en hosting van filmopnames – kwam tevens een hele reeks gezamenlijke projecten tot stand. Eerst en vooral is er de nieuwe website, www.screen.brussels, waarop in de toekomst een database beschikbaar zal zijn met professionals in het Brussels Gewest. De bedoeling is voornamelijk om vraag en aanbod eenvoudiger bij elkaar te krijgen. De website omvat ook een zoekmachine en een database met opnamelocaties en opnamesets. Er is ook een overzicht te vinden van alle audiovisuele projecten die door screen.brussels worden ondersteund.

Gemeenschappelijke projecten met structurerende resultaten

In 2017 ondersteunde screen.brussels ook bijna 70 projecten die de audiovisuele sector moeten structureren, waaronder 34 workshops, bijeenkomsten en conferenties (tv-series, nieuwe vormen van broadcasting en innoverende technologieën, virtual reality, gaming), Boost Camp (een project dat bijdraagt aan de totstandkoming van filmprojecten door vrouwen), een opleiding voor een knelpuntberoep (expert in special effects) en begeleiding bij ecologische en duurzame opnames.

“Dat de focus van de audiovisuele economische activiteit in Brussel wordt gelegd, zorgt natuurlijk voor nieuwe jobs en in het bijzonder jobs waar specifieke competenties voor vereist zijn. De projecten die worden aangetrokken brengen immers veel animatiewerk en werk rond special effects met zich. Daarom ontwikkelen we ook VFX-opleidingen (special effects) met de ondernemingen van de sector voor werkzoekenden met grafische competenties”, licht Didier Gosuin, Brussels minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding, toe. Hij voegt daar nog aan toe: “En dat is slechts één voorbeeld. Ook bij de beroepen productiemanager en data expert zien we dezelfde behoeften en jobperspectieven. 

In Brussel en internationaal

“Niet alleen projecten overschrijden de grenzen, maar mensen ook. Daarom begeleidt het gewest verschillende ondernemers uit de audiovisuele sector bij hun internationale carrière. Er gaat bijzondere aandacht uit naar strategieën voor het aantrekken van buitenlandse investeerders naar Brussel, met name in het kader van het mediapark-project” vertelt Cécile Jodogne, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel. Screen.brussels neemt bovendien deel aan de grote internationale audiovisuele evenementen, coproductiefora, markten en festivals voor film, animatiefilms, series, documentaires, virtual reality en nieuwe innoverende formats. Denk bijvoorbeeld aan de sterke Brusselse aanwezigheid op het Filmfestival van Venetië, met drie films die daar in wereldpremière gingen (Le Fidèle, Tueurs en Hannah)

Enkele succesverhalen

Neon Rouge production

In 2017 droeg screen.brussels zijn steentje bij aan de opstart van dit productiehuis van films en documentaires. Er werd persoonlijk advies verleend en hulp geboden bij de aanwerving van personeel via screen.brussels cluster. Aurélien Bodinaux is een dynamische producent en zit in het artistieke team van The Mercy of the Jungle, een film van Joel Karekezi, met de steun van screen.brussels fund. Het verhaal gaat over de kronkels van Afrikaanse conflicten (Kivu, Congo Rwanda). Dat screen.brussels deze film steunt, wijst erop dat de organisatie ook ambitieuze en structurerende projecten wil helpen. Het gaat dan om uitgaven en werkgelegenheid voor de sector, die al dan niet de filmopnames in het Brusselse Gewest omvatten. Neon Rouge genoot bij zijn oprichting al steun via een investering door finance.brussels (nu screen.brussels business).

Contact: Aurélien Bodinaux, Neon Rouge production, aurelien@neonrouge.com // www.neonrouge.com

Avolon

Avalon is een helder voorbeeld van de gewestelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van ondernemingen in de sector. Het is een innoverend bedrijf dat de belichting van audiovisuele projecten verzorgt (films, televisie, reclame, …) en zowel efficiënte als energiezuinige oplossingen aanbiedt. Chef elektro Bruno Verstraete is een gediplomeerd ondernemer die recent een aantal grote producties wist binnen te halen (The Voice, Top Chef, …). Daarbij bleef hij aandacht hebben voor milieuvriendelijke producten. Hij kon rekenen op een financiëring (€ 95.000) van screen.brussels business en op begeleiding door screen.brussels cluster bij zijn aanwezigheid op de nationale en internationale markten.

Contact: Bruno Verstraete, bruno@avolon.be // www.avolon.be

Demute

De opkomst van virtual reality, een bijzonder innovatieve sector, is een prioriteit voor de gewestelijke ontwikkeling. Recent stelde de Tax Shelter zich ook open voor VR-producties, en dat is een goed voorteken. Bovendien besteedde screen.brussels voorheen ook al aandacht aan deze sector. Demute is gespecialiseerd in de ontwikkeling van audio voor virtual reality en was al te gast op meerdere internationale markten (waaronder Cannes en Laval), dankzij de hulp van screen.brussels cluster. Zo kon het bedrijf netwerken en internationale producties naar Brussel aantrekken.

Contact: François Fripiat. francois@sonicville360.com 

 

  • fund
  • cluster
  • film commission
  • business