Back to top
Printer-friendly version

Zoals aangegeven door het Directoraat-generaal Luchtverkeer (DGLV), is het normaal gezien verboden om met uw drone in de openbare ruimte te vliegen, vooral boven en rond bewoonde gebieden in steden en dorpen. In de vergunningen van het DGLV wordt ook duidelijk gesteld dat "het de verantwoordelijkheid (van de aanvrager) is om ervoor te zorgen dat hij alle noodzakelijke vergunningen, goedkeuringen en afwijkingen heeft aangevraagd en verkregen om de beoogde operaties uit te voeren".

Om beelden met een drone te filmen is de toestemming van de DGTA en van de betrokken gemeenten vereist, die bevoegd zijn om toestemming te geven voor het opstijgen, landen en schieten in de openbare ruimte.

Praktisch:
1. De toelating bekomen van het Directoraat-Generaal van het Luchtverkeerwezen (FOD Mobiliteit).
2. De toelating bekomen van de administratieve overheid van de stad/gemeente.

De organisator :

• Zal een exacte timing en geolocalisatie kenbaar maken.
• Is verantwoordelijk voor elke vlucht.
• Inachtname van de privacywetgeving (indien er camera’s aan boord zijn).
• De drone moet in het zicht van de piloot blijven op elk moment tijdens de vlucht.
• Overvliegen van personen is verboden.
• Bewaar een veiligheidsafstand van 50m ten opzichte van elke persoon, van mensenmassa’s en van goederen.
• Baken de plaats van opstijgen en landen af met materiële middelen.
• Geen vluchten in gecontroleerd luchtruim, risicozones zoals industriële complexen, nucleaire installaties, gevangenissen, ambassades, nationale- en supranationale instellingen en plaatsen nog bijkomend opgelijst door onze diensten.
• Het is verboden boven de rijbaan te vliegen.

Onderstaande activiteiten met drones zijn verboden door DG Luchtvaart :
• Vluchten buiten zichtbereik van de afstandspiloot of van één van de twee RPA waarnemers.
• Vluchten op een vlieghoogte hoger dan 300ft of 90m.
• Nachtvluchten.
• Vervoer van passagiers.
• Vervoer van post of cargo.
• Vluchten in de luchtroutes.
• Het afwerpen van objecten of verstuiven van producten tijdens de vlucht.
• Slepen.
• Acrobatische vluchten en formatievluchten.

Algemene regelgeving
KB van 10 april 2016: KB met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim – Publicatie: 2016-04-15.

Meer info: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones