Back to top
Printer-friendly version

De wettelijke bepalingen van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest

Het gewest omvat 19 gemeenten. Elke gemeente heeft haar eigen reglementering wat filmen betreft. Wij staan je graag met raad en daad bij tijdens het project.

NB: De termijnen en voorwaarden op de website van screen.brussels worden louter ter informatie verstrekt. De vastgestelde termijnen en bedragen kunnen worden gewijzigd. Wij raden u ten sterkste aan deze informatie rechtstreeks bij de plaatselijke autoriteiten te controleren.  

 

Anderlecht 1070

Filmen in de openbare ruimte: gratis

Tarief reserveren parkeerplaatsen: € 79,50 / aanvraag + € 0,96 per m² / bijkomende dag

Wachttijd: 3 weken

Bijzonderheden: centrum gemeente vermijden – inlichtingenblad invullen

 

Brussel-Stad / Laken / Neder-Over-Heembeek 1000

Filmen in de openbare ruimte: gratis

Tarief reserveren parkeerplaatsen: € 114,03 / 20 meter + € 14,87 / dag en bijkomend bord.

Wachttijd: 2 tot 10 werkdagen al naargelang de aanvraag

Bijzonderheden: er wordt veel georganiseerd, dus is het belangrijk je tijdig te informeren en de omwonenden op tijd te waarschuwen. Wij verlenen snel (48 u.) toestemming wanneer er geen bijzondere maatregelen (m.b.t. parkeerplaatsen of politiediensten) dienen te worden getroffen.

 

Elsene 1050

Filmen in de openbare ruimte: € 410 -> € 1.870, afhankelijk van het soort draaidagen en de desbetreffende uren + € 160 werkingskosten

Tarief reserveren parkeerplaatsen: € 102 / 20 meter

Wachttijd: 15 werkdagen

Bijzonderheden: evenementenblad in te vullen

 

Etterbeek 1040

Filmen in de openbare ruimte: urgentieaanvraag € 150

Tarief reserveren parkeerplaatsen: € 80 / 25 meter + € 10 / bijkomend bord

Wachttijd: 4 weken

Bijzonderheden: de prijs van de toestemming ligt niet vast en wordt bepaald door het college van Burgemeester en Schepenen al naargelang de reikwijdte van de aanvraag.

 

Evere 1140

Filmen in de openbare ruimte: gratis

Wachttijd: 15 werkdagen

 

Ganshoren 1083

Filmen in de openbare ruimte: gratis

Wachttijd: 15 werkdagen

 

Jette 1090

Filmen in de openbare ruimte: gratis

Tarief reserveren parkeerplaatsen: € 75,40 / dag + € 14,21 / bijkomende dag

Wachttijd: 10 werkdagen

Ontdekt Jette : https://screen.brussels/nl/film-commission/nieuws/gemeente-de-kijker-jette

 

Koekelberg 1081

Filmen in de openbare ruimte: gratis

Wachttijd: 3 weken

Ontdekt Koekelberg : https://screen.brussels/nl/film-commission/nieuws/gemeente-de-kijker-koekelberg

Molenbeek 1080

Filmen in de openbare ruimte: gratis

Wachttijd: 2 weken

Ontdekt Molenbeek: https://screen.brussels/nl/film-commission/nieuws/gemeente-de-kijker-sint-jans-molenbeek

Oudergem 1160

Filmen in de openbare ruimte: gratis

Tarief reserveren parkeerplaatsen: € 75 / dag voor 25 meter +€ 5 / dag voor 25 bijkomende meter

Wachttijd: 10 werkdagen

 

Schaarbeek 1030

Filmen in de openbare ruimte: gratis

Tarief reserveren parkeerplaatsen: € 70 / dag +€ 10 / bijkomende dag of bord

+ Tarief : 1,21 € (dienstjaar 2018) / 1,24 € (dienstjaar 2018) - per m² en per kalenderdag

Wachttijd: één maand

Bijzonderheden: filmstudenten worden niet vrijgesteld van betaling

 

Sint-Agatha-Berchem 1082

Filmen in de openbare ruimte: gratis

Wachttijd: 10 werkdagen

 

Sint-Gillis 1060

Filmen in de openbare ruimte: € 150 -> € 1.800 en in functie van het soort draaidag en de werkuren

Wachttijd: 7 werkdagen

Bijzonderheden: de parkeerplaatsen die in het kader van een filmproductie worden gereserveerd, worden beschouwd als het ter beschikking stellen van de openbare ruimte, de berekening gebeurt op basis van het aantal ter beschikking gestelde meters / inlichtingenblad in te vullen + SIAMU-rapport over het project af te leveren

 

Sint-Jans-Molenbeek 1080

Filmen in de openbare ruimte: gratis

Tarief reserveren parkeerplaatsen: € 40 / dag / bord

Wachttijd: 10 werkdagen

 

Sint-Joost-ten-Node 1210

Filmen in de openbare ruimte: gratis

Tarief reserveren parkeerplaatsen: € 62 / dag + € 18,50 (daaropvolgende dagen)

Wachttijd: 10 werkdagen

Bijzonderheden: filmstudenten worden niet vrijgesteld van betaling

 

Sint-Lambrechts-Woluwe 1200

Filmen in de openbare ruimte: gratis

Tarief reserveren parkeerplaatsen: € 44 (1ste dag) + € 16,50 / dag en bijkomend bord + € 16,50 dossierkosten

Wachttijd: 10 werkdagen

 

Sint-Pieters-Woluwe 1150

Filmen in de openbare ruimte: gratis

Tarief reserveren parkeerplaatsen: € 55 / dag + € 5 / dag en bijkomende borden

Wachttijd: 10 werkdagen

 

Ukkel 1180

Filmen in de openbare ruimte: € 400 -> € 2.750 al naargelang de aard van het filmen en de werktijden.

Tarief reserveren parkeerplaatsen: € 75 de eerste dag en € 25 /dag voor de daaropvolgende dagen

Wachttijd: 10 werkdagen

 

Vorst 1190

Filmen in de openbare ruimte: € 1.250

Tarief reserveren parkeerplaatsen: € 100 / 20 meter + € 10 / dag en bijkomend bord

Wachttijd: 10 werkdagen

Bijzonderheden: inlichtingenblad invullen

 

Watermaal Bosvoorde 1170

Filmen in de openbare ruimte: gratis behalve publiciteiten (€ 608)

Tarief reserveren parkeerplaatsen: € 104,70 (1ste dag) + € 13,70 / bijkomende dag + € 6,85 / bijkomend bord

Wachttijd: 3 weken

Bijzonderheden: een verzekeringsbewijs voorleggen