Back to top
Printer-friendly version

screen.brussels Film Commission is is het onthaalbureau voor opnames van het Brussels Gewest en staat ten dienste van filmcrews, locatiescouts en regisseurs. Wij zijn de bevoorrechte partner voor uw aanvragen van film- en parkeervergunningen in het Brusselse Gewest.

Wij staan tot uw dienst 

 • Om u te informeren, te begeleiden en te helpen bij het verkrijgen van filmvergunningen en parkeerreservaties in het Brussels Gewest.
 • Om u wegwijs te maken in uw zoektocht naar specifieke filmlocaties.
 • Om u in contact te brengen met de juiste mensen en u vooruit te helpen met uw projecten.
 • Om initiatieven rond ecoverantwoord filmen te coachen via een duurzaamheidsprogramma.

Enkele weetjes ... voordat u uw aanvraag indient

Om op de openbare weg te mogen filmen of fotograferen, moeten verschillende instanties hun toestemming geven, afhankelijk van het project, de gekozen locaties en de mogelijke hinder die dit met zich meebrengt. Film Commission is het centrale aanspreekpunt voor uw aanvragen en zorgt voor de follow-up ervan (termijnen, voorwaarden en vergoedingen) bij de betrokken instanties.

Maakt u een studentenfilm of een reclamespot? Als uw opnames buiten het grondgebied van 1000 Brussel plaatsvinden, worden uw aanvraagformulieren voor een filmvergunning, uw bijlagen en contactgegevens naar de instanties en diensten van de betrokken gemeente gestuurd voor verdere afhandeling.

Met het oog op een optimalisering van uw gegevens en vlottere afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk om:

 • De termijnen die in alle fasen van uw aanvraag worden vermeld, na te leven. Bovendien moet u uw aanvraag tijdig indienen en rekening houden met de wachttijden die door de gemeenten worden opgelegd (zie de tabel onderaan deze pagina).
 • Uw aanvraag of aanvragen niet meer te wijzigen nadat u ze hebt ingediend.
 • Elk veld op het formulier correct en nauwkeurig in te vullen.

Volg deze drie stappen om een filmaanvraag in te dienen

 1. Vul alle velden van dit aanvraagformulier elektronisch in. Stuur het zo snel mogelijk naar het volgende e-mailadres tournage@visit.brussels
 2. Wij zullen uw aanvraag zo snel mogelijk behandelen. screen.brussels Film Commission stuurt u een ontvangstbewijs met uw ID (de referentie van uw aanvraagdossier, te gebruiken in alle correspondentie).
 3. Om uw dossier te vervolledigen moet u ons ook de volgende vereiste bijlagen sturen (vermeld uw ID/referentie van uw dossier in het onderwerp van uw e-mail):
  • Presentatiedossier, synopsis en/of intentieverklaring
  • Kopie van uw verzekering BA of beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • COVID-protocol
  • Plattegronden en/of foto's van de locatie
  • Ontwerp van een tweetalige informatiefolder voor de buurtbewoners
  • De 'lettre de renonciation' (aansprakelijkheidsverklaring) voor opnames in de gemeente Sint-Gillis (hier beschikbaar)

AANVRAAGFORMULIER

Over screen.brussels

Voor meer informatie over screen.brussels, het centrale aanspreekpunt voor gewestelijke ondersteuningsdiensten in de audiovisuele industrie: screen.brussels.

Contact opnemen 

Het team van het onthaalbureau voor opnames van het Brussels Gewest:

Isabelle Hennes, Katia Peignois

tournage@visit.brussels

Hebt u nog vragen? Wij zijn wij telefonisch bereikbaar op werkdagen, van maandag tot en met vrijdag van 14 tot 17 uur op  ‪+32 2 289 60 82

visit.brussels, rue Royale 2-4 Koningsstraat – 1000 Brussel

Fotogalerij