Back to top
Printer-friendly version

screen.brussels Film Commission is DE partner voor uw aanvragen tot film- en parkeervergunningen in de regio Brussel.

Om op de openbare weg te filmen of foto's te maken, moeten verschillende instanties hun toestemming geven, volgens het type project, de gekozen locaties en de mogelijke storingen. We centraliseren uw aanvragen en nemen contact op met de relevante autoriteiten (Zie de specifieke eigenschappen van de verschillende gemeenten: http://screen.brussels/nl/eigenschappen-gemeente) .

Gelieve voor elk project:

 • het onderstaande formulier in hoofdletters in te vullen en zo snel mogelijk terug te sturen naar tournage@visit.brussels
 • een synopsis en/of scenario op te sturen;
 • de getedailleerde aanvraag te sturen door het fiche te gebruiken:

 • de precieze gegevens over de filmlocatie op te geven, alsook data en uren waarop gefilmd wordt;
 • het aantal personen dat deel uitmaakt van de filmploeg op te geven, alsook eventueel zwaar materiaal;
 • de aanvraag voor parkeerruimte duidelijk ingevuld op de volgende manier in te dienen: opgave van gemeente, naam EN huisnummers van de straat, data en uren. (voorbeeld: 1000 Brussel, Koningsstraat, van nr 2 tot nr 18 – van 1 tot 5 oktober 2018 van 7 tot 18 u.);
 • de naam en het telefoonnummer van de regisseur te vermelden;
 • de precieze gegevens voor de factuur (naam, adres en BTW-nummer) op te geven.

Het is belangrijk:

 • om de wachttijden voorafgaand aan het filmen te respecteren: het gaat om 5 tot 45 werkdagen vooraf, al naargelang de gemeente;
 • geen wijzigingen meer aan te brengen in de reeds ingediende aanvraag.

De productieploeg verbindt zich ertoe om:

 • zich neer te leggen bij de afgeleverde adviezen van de gemeentelijke autoriteiten en de politiediensten;
 • de buurtbewoners te respecteren door hen voorafgaand met een duidelijke folder in de brievenbus te verwittigen (vermeld de precieze data en aankomsturen van de filmploeg)
 • een telefoonnummer op het document te vermelden;
 • zich respectvol te gedragen en tijdens het filmen burgerzin aan de dag te leggen;
 • de plaats waar gefilmd wordt in oorspronkelijke staat achter te laten;
 • zich er van te vergewissen dat de parkeerborden zich op de in de aanvraag vermelde plaatsen bevinden;
 • indien nodig de vereiste documenten aan een wetsdienaar voor te leggen.

Indien je nog vragen hebt, kan je bellen naar onderstaande telefoonnummers (tussen 9u30 en 17u)

T +32 2 548 04 79 of + 32 2 548 04 55