Back to top
Printer-friendly version

De cluster is dé gesprekspartner voor de economische ontwikkeling en internationalisering van Brusselse audiovisuele ondernemingen. De cluster verenigt tal van bedrijven uit de sector (film, tv, webseries, animatie, videogames, AR-VR, enz.) en maakt een strategische en technologische follow-up mogelijk, waarbij de behoeften in kaart worden gebracht en mogelijkheden voor uitwisseling worden gecreëerd via de evenementen die de cluster organiseert of ondersteunt.

Bovendien helpt de cluster initiatiefnemers die voor hun audiovisuele projecten op zoek zijn naar partners of willen internationaliseren.

Sinds mei 2016 maakt de cluster deel uit van “screen.brussels” dat 4 eenheden overkoepelt: cluster, fund, business en film commission.

Voor ondernemers van audiovisuele projecten, bestaan er twee businessmodellen:

klassieke audio en video (bioscoop/tv/animatie/serie), die het hoofd moet bieden aan specifieke structurele uitdagingen: ondersteuning van de door de Tax Shelter aangeboden mogelijkheden, bijstand van de scenaristen, het ontwikkelen van nieuwe verspreidingsmethodes… De klassieke sector geniet daarnaast van een uitgebreide expertise en internationale erkenning binnen de productie, postproductie en de speciale effecten.

innovatieve audio en video (games/VR/transmedia/webreeks, die het hoofd moet bieden aan meer complexe structurele uitdagingen: er komen steeds meer spelers op het toneel, de businessmodellen moeten nog ontwikkeld worden… maar de mogelijkheden om Brussel op dit vlak op de kaart te zetten zijn legio. De activiteiten van de cluster zijn bedoeld om de opkomst en de succesmogelijkheden van deze innoverende ondernemingen te versnellen.

De BOARD van de cluster is het enige uitwisselingsplatform tussen de belangrijkste audiovisuele spelers in Brussel en België, zowel publiek als privaat (Europees, federaal, gewestelijk en regionaal, zowel publiek als privaat): RTBF, RTL, CCA, VAF, UPFF, UB&BV, SCAM, ASA, INSAS, ULB. De Board van de cluster zorgt voor de strategische en technologische opvolging van de sector en identificeert de noden en problemen die er zijn door het aanbieden van een uniek uitwisselingsplatform in Brussel.